Werknemers

Je hebt als werknemer rechten en plichten jegens je werkgever. Dit begint allemaal bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en eindigt zodra het contract afgelopen is. Als werknemer kun je altijd een beroep doen op het arbeidsrecht als je denkt dat je werkgever je niet goed behandelt, het salaris niet betaald of zomaar je functie veranderd. Arbeidsrecht advocaten die zich hierin hebben gespecialiseerd hebben kennis over allerlei zaken die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en werknemer.

Rechten en plichten voor de werknemer

Als werknemer heb je een aantal rechten en plichten die zijn opgenomen in de Nederlandse Wet. Zo is niet mogelijk om zonder geldige reden ontslagen te worden, verdien je minimaal het minimumloon, bouw je eventueel een pensioen op, krijg je salaris en vakantiegeld en zijn er een aantal arbeidsvoorwaarden waaraan de werkgever zich dient te houden. Hier tegenover staat natuurlijk dat de werknemer verplichtingen heeft. Zo dient hij of zij de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, op tijd te beginnen en zich te houden aan de regels van het bedrijf. Deze wederzijdse verplichtingen zorgen ervoor dat de arbeidsrelatie voor beide partijen naar behoren verloopt.

De arbeidsovereenkomst is erg belangrijk voor werknemers

Als de arbeidsovereenkomst door beide getekend wordt ben je officieel werknemer van je werkgever. In de overeenkomst staan afspraken over je functie, salaris, vakantiegeld, eventuele pensioen, vrije dagen en de werktijden. Daarnaast staan ook de wederzijdse rechten en plichten in het arbeidscontract vermeld. Het is als werknemer en werkgever belangrijk dat je je houdt aan de overeengekomen overeenkomst. Mochten werknemers zich hier niet aan houden dan kan de werkgever je in het uiterste geval op staande voet ontslaan. Het is dus erg belangrijk om niet zomaar je handtekening onder het contract te zetten, maar deze eerst goed door te lezen. Eventueel kan je hiervoor een arbeidsrecht advocaat benaderen om de overeenkomst te laten checken.

Geschillen tussen werkgever en werknemer

In de praktijk ontstaan er regelmatig geschillen tussen de werknemer en werkgever. Vaak hebben deze geschillen te maken met de interpretatie van de overeenkomst. Een ander voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld je werkgever wilt dat je een andere functie binnen het bedrijf neemt of dat je op een andere locatie gaat werken. Hier kan je het als werkgever natuurlijk niet eens mee zijn. Denk je dat je werkgever zich niet houdt aan het contract of wil je checken of zaken zomaar gewijzigd kunnen worden? Ook dan kun je bij een advocaat advies inwinnen.