Loon en pensioen

In de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is het loon opgenomen. Daarnaast worden er vaak ook afspraken gemaakt die betrekking hebben tot het opbouwen van pensioen en de voorwaarden van het pensioen. Ook al is een pensioenregeling aanbieden als werkgever niet altijd verplicht. Loon en pensioen afspraken zijn dan ook erg belangrijk voor zowel de werknemer als werkgever.

Loon

Als je een werknemer in dienst neemt, dien je deze salaris te geven. Dit geldt ook voor flexwerkers en bijvoorbeeld vakantiekrachten. Als werkgever dien je bij het betalen van loon rekening te houden met een hoop wet- en regelgeving. Zo is een loonstrookje verplicht, mag je de werknemer niet minder betalen dan het minimumloon en dien je duidelijk te vermelden als er een cao van toepassing is. Het uitbetalen van loon gebeurt natuurlijk vaak in relatie tot geld, maar het is ook mogelijk om loon in natura te betalen. Denk aan kost en inwoning, aandelen van het bedrijf of door bijvoorbeeld de kosten voor kinderopvang te betalen. Afspraken hieromtrent dienen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

In deze overeenkomst staan wederzijdse verplichtingen. Het kan voorkomen dat je als werknemer niet tijdig je loon ontvangt. Als uiterste middel kun je in dat geval een loonvordering doen op je werkgever. In de meeste gevallen is het verstandig om eerst contact op te nemen met je werkgever, alvorens je de stap naar een rechter maakt.

Pensioen

In het arbeidscontract kan de werkgever aanbieden om de werknemer te laten sparen voor zijn of haar pensioen. Het opgebouwde pensioen kan zelfs meegenomen worden als de werknemer overstapt naar een ander bedrijf. Het is als werkgever niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. In een aantal bedrijfstakken geldt wel een verplichte pensioenregeling. In dat geval ben je als werkgever dus verplicht om je personeel een pensioenregeling aan te bieden. Er zijn vele soorten pensioenregelingen in Nederland. Heb je vragen over je pensioenregeling of wil je advies over pensioenzaken? Schakel dan een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in.