Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het grote voordeel hiervan is dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan en er geen toestemming nodig is van de rechter of het UWV. Sinds midden 2015 is het verplicht om de afspraken in de beëindigingsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Deze schriftelijke overeenkomst dient door beide partijen ondertekend te worden met inachtneming van een bedenktermijn van 14 dagen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met instemming werkgever.

Een arbeidscontract kan ook opgezegd worden met goedkeuring van de werknemer. Het verschil zit hem hierin dat bij beëindiging met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer is deze transitievergoeding wel van toepassing. Dit heeft dus voor de werkgever en werknemer invloed op het wel of niet betalen/ontvangen van een ontslagvergoeding.

Redenen voor een vaststellingsovereenkomst

Zowel voor de werknemer als werkgever zijn er een aantal redenen om een vaststellingsovereenkomst overeen te komen. Dit kunnen diverse redenen zijn om hiermee akkoord te gaan of dit voor te stellen. Verschil van inzicht tussen de werkgever en werknemer en een arbeidsconflict zijn een veelgehoorde redenen. Ook als de werkgever in financiële problemen zit kan voor zowel een werknemer als werkgever een reden zijn om een beëindigingsovereenkomst te tekenen.

Opstellen van beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst dienen een aantal zaken opgenomen te worden. Het is bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst verstandig om je te laten adviseren door een arbeidsrecht advocaat. Zo ben je verzekerd dat de informatie in de overeenkomst rechtsgeldig is.