Arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt bent verklaard, ben je niet meer in de mogelijkheid om volledig je werkzaamheden te verrichten. Hierbij dient wel vermeld te worden dat er een aantal soorten arbeidsongeschiktheid zijn. Zo is er de tijdelijke, gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. De mate van ongeschiktheid is van invloed op de uitkering die je ontvangt.

Kun je minder dan 65% of meer dan 20% van je salaris verdienen val je onder gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als je maar maximaal 20% kunt verdienen en is er een kans op herstel, wordt je gezien als tijdelijk arbeidsongeschikt. Het UWV onderzoekt dit en beoordeelt onder welke soort arbeidsongeschiktheid je valt.

Werknemers en arbeidsongeschiktheid

Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt, dient je werkgever je salaris door te betalen. In de praktijk betekent dit vaak dat je het eerste jaar de volledige 100% van je salaris doorbetaald krijgt. Als je het jaar daaropvolgend nog steeds arbeidsongeschikt bent, zal je 70% van je laatstverdiende salaris ontvangen. Na deze twee jaar krijg je automatisch te maken met de WIA wet (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

De WIA zorgt ervoor dat je een uitkering ontvangt. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van je laatst verdiende loon en onder welke soort arbeidsongeschiktheid je valt. Voor werkgevers kan dit dus een aardige strop betekenen. Je dient immers je werknemer door te betalen, al is deze werknemer niet meer in staat om werkzaamheden voor de onderneming te verrichten.

Heb je als werkgever of werknemer vragen? Een arbeidsrecht advocaat met specialisatie in arbeidsongeschiktheid kan je met raad en daad bijstaan. Wel zo handig aangezien je in geval van arbeidsongeschiktheid een hoop vragen zult hebben.

Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

De uitkeringsinstantie UWV zal beoordelen in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Als je in aanmerking komt voor een uitkering, zijn hier wel een aantal rechten en plichten aan verbonden. Het UWV zal je hierover informeren en je kunt dan ook bij hen terecht voor vragen en advies. Kom je er met het UWV niet uit? Dan kan je een advocaat inschakelen voor advies.