Arbeidsconflict

Een conflict tussen de werkgever en werknemer kan voor spanningen zorgen binnen de onderneming. Voor beide partijen kan een arbeidsconflict zeer nadelig zijn in het uitvoeren van werkzaamheden of de voortgang van het bedrijf . Hierbij is het dus erg belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en samen op zoek te gaan naar een werkbare oplossing. Als het probleem niet tijdig wordt opgelost kan dit resulteren in een werknemer die thuis blijft of een werkgever die de werknemer liever ziet gaan dan komen. De werkgever kan natuurlijk niet zonder geldige reden een werknemer ontslaan. De werknemer kan op zijn beurt niet gewoon thuis blijven, want “geen arbeid, geen loon” is één van de regels van een arbeidsovereenkomst. Het is dus zaak om het conflict bespreekbaar te maken.

Redenen voor een arbeidsconflict

De redenen voor een arbeidsconflict zijn uiterst divers. Zo kan er een conflict ontstaan over een nieuwe functie, interne communicatie of als er een geschil in inzicht is. Dit leidt vaak tot een verstoorde werkrelatie die de werkgever als de werknemer natuurlijk geen goed doet. Probeer dan ook bij een dreigend geschil direct aan de bel te trekken en met elkaar in overleg te gaan. Je zult vaak merken dat de meeste conflicten tijdig in de kiem te smoren zijn.

Geen oplossing voor het conflict?

Als er een onwerkbare situatie ontstaat en er geen mogelijkheid is om overgeplaatst te worden, een andere functie aan te nemen of iemand anders als leidinggevende aan te stellen, resulteert dit vaak tot een situatie waar geen oplossing meer voor te vinden is. Als werkgever kun je een ontslag aanvragen. Dit kan door bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen of bij de rechter vragen om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als werknemer is het bij een arbeidsconflict niet verstandig om direct ontslag te nemen. Hierdoor loop je namelijk het recht op een WW uitkering mis.

Schakel een advocaat in bij een arbeidsconflict

Mocht het arbeidsconflict escaleren, is het verstandig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen die zich heeft gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Deze kan door zowel de werknemer als werkgever benaderd worden voor advies en eventuele vervolgstappen. Daarnaast kan een advocaat ook de mediator rol in nemen om zo in overleg te zoeken naar een oplossing.