Arbeidsrecht Advocaten

Arbeidsrecht Advocaten

Het arbeidsrecht is een uiterst complex en breed rechtsgebied. Alle gemaakte afspraken hebben betrekking op de relatie tussen de werknemer en werkgever. Deze afspraken zijn vaak geregeld in de Nederlandse Wet, de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het individuele arbeidscontract. Je kan dan ook wel stellen dat iedereen die werkt te maken krijgt met het arbeidsrecht. In de meeste gevallen zijn de afspraken helder en ontstaan er geen conflicten tussen de werknemer en werkgever. In het geval je toch te maken krijgt met een arbeidsgeschil of bijvoorbeeld een ontslag, is het zaak om tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen voor advies. Het snel inwinnen van juridisch advies kan verdere escalatie voorkomen en zorgen voor een duidelijk beeld van de situatie. De advocaat arbeidsrecht zal het dossier bestuderen, een advies uitbrengen en een schatting maken van de kosten. Hierdoor weet je precies wat jouw positie is en wat de beste vervolgstappen zijn.

Arbeidsrecht conflicten

Binnen het arbeidsrecht kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan. Vaak hebben deze geschillen te maken met afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of er ontstaan conflicten over de beëindiging van een arbeidscontract. Daarnaast zijn er ook vaak geschillen over de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Wet gelijke behandeling. Het is bij geschillen belangrijk om in goed overleg er met je werkgever of werknemer uit te komen. Daarbij is het altijd wel verstandig om een advocaat te benaderen die zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zo weet je altijd zeker dat je het beste advies ontvangt en bijvoorbeeld niet handelt in strijd met de wet.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht is een uniek thema binnen het arbeidsrecht. In het ontslagrecht zijn voorwaarden opgenomen waarmee een arbeidsovereenkomst beëindigt kan worden. Hier gelden een speciale voorwaarden voor, zo worden de collectieve arbeidsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst en Burgerlijk Wetboek 7, Titel 10 gebruikt als leidraad. Als een werkgever een werknemer wilt ontslaan dient hiervoor een geldige reden te zijn. Dit kan bijvoorbeeld een verstoorde werkrelatie zijn, verduistering of een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Krijgt u te maken met het ontslagrecht en zoek je hiervoor juridische ondersteuning. Arbeidsrecht advocaten kunnen u met raad en daad bijstaan binnen het ontslagrecht.

Thema’s binnen het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht behelst een groot aantal thema’s die van toepassing zijn op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Hieronder tref je een aantal veel voorkomende onderwerpen binnen het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht Advocaten

Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met het arbeidsrecht. Hierdoor hebben arbeidsrecht advocaten kennis over alle onderwerpen binnen dit rechtsgebied. Doordat er regelmatig wijzigingen zijn in het arbeidsrecht (denk aan politieke besluiten bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe wetten voor flexwerkers en zzp’ers), is het zaak voor advocaten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Schakel dan ook bij arbeidsconflicten, ontslagzaken of andere vragen binnen dit rechtsgebied altijd een deskundige en ervaren arbeidsrecht advocaat in om je te laten bijstaan. De advocaat zal je adviseren over de beste manier om je zaak of vraag te behandelen. De advocaat stippelt het proces uit en zal je adviseren over vervolgstappen die genomen kunnen worden. De advocaat behartigt je belangen tot desnoods aan de rechtszaal aan toe