Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden alle plichten en rechten tussen de werknemer en werkgever overeengekomen. In deze overeenkomst verbindt de werknemer zich met de werkgever ten gunste van salaris voor te verrichte werkzaamheden. De arbeidsovereenkomst dient uiteraard te voldoen aan de Nederlandse wet en is pas rechtsgeldig als deze door beide partijen is ondertekend. In Nederland worden de werknemers vaak beschermd door een hoop wet- en regelgeving, waardoor de werkgever er veel baat bij heeft dat het arbeidscontract goed in elkaar steekt en niet in strijd is met wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Werkgevers doen er dan ook goed aan bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. De advocaat is op de hoogte van alle wetten en regels en kan je zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de overeenkomst.

Welke zaken worden er opgenomen in een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst worden wederzijdse verplichtingen en rechten opgenomen tussen de werkgever en werknemer. Zo zijn er verplichte zaken en zaken waar de werkgever waarde aan hecht. Al deze afspraken worden dus in dit contract bekrachtigd. Hieronder tref je een aantal zaken die voor dienen te komen in het arbeidscontract.

 • Gegevens van werknemer en werkgever
 • Functieomschrijving
 • Begindatum
 • Duur van de arbeidsovereenkomst
 • Het aantal te werken uren
 • Hoogte van salaris en betaaldatum
 • Eventuele proeftijd
 • Vakantiedagen en vakantietoeslag
 • Opzegtermijn
 • Pensioenregeling als deze van toepassing is
 • Eventuele concurrentiebeding
 • Eventuele collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Geschillen omtrent een arbeidscontract

Helaas ontstaan er nog al eens geschillen tussen de werkgever en de werknemer over de inhoud of invulling van de arbeidsovereenkomst. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag aan zijn. Het is bij een geschil tussen de werkgever en werknemer belangrijk om samen in goed overleg het geschil te bespreken en op zoek te gaan naar een oplossing. Het voorkomen van verdere escalatie en een verstoorde werkrelatie is hierin erg belangrijk. Kom je er samen met je werknemer of werkgever niet uit? Dan kun je een arbeidsrecht advocaat inschakelen voor juridisch advies.

Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomst door advocaat

Voor het beoordelen of het opstellen van een arbeidscontract, is het belangrijk om een gespecialiseerde arbeidsovereenkomst advocaat in te schakelen. Een ervaren advocaat is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kan je hierbij voorzien van goed juridisch advies. Doordat het arbeidsrecht in Nederland vaak veranderd, is een deskundige arbeidsrecht advocaat onmisbaar voor het opstellen en/of beoordelen van het arbeidscontract.

Arbeidsovereenkomst advocaten

Arbeidsovereenkomst advocaten hebben vaak kennis over veel zaken binnen het arbeidsrecht. Bij geschillen omtrent de arbeidsovereenkomst, voor het opstellen en/of beoordelen van het contract en voor juridisch advies over een arbeidsovereenkomst, kun je dus altijd aankloppen bij een arbeidsrecht advocaat.