Ontslag

Het ontslagrecht is regelmatig onderhevig aan aanpassingen, waardoor een deskundige ontslagrecht advocaat met actuele kennis hierover onmisbaar is. Het Burgerlijk Wetboek 7, Titel 10 speelt binnen het ontslagrecht een belangrijke rol. Daarnaast heeft het ontslagrecht ook relevantie met de soort arbeidsovereenkomst die overeengekomen is tussen de werkgever en werknemer. Zo staat er vaak in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer afspraken over een eventueel ontslag. Hierbij kan ook de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing zijn. Een ontslag van een werknemer zal via een instantie dienen te lopen. Zo zal een ontslag wegens financiële redenen of bij ziekte via het UWV lopen. Als het ontslag betrekking heeft op een geschil of door andere omstandigheden, dient het ontslag via de kantonrechter te verlopen. Laat je hierover informeren door een gespecialiseerde ontslagadvocaat.

Redenen voor ontslag

De werkgever dient als hij of zij een werknemer wilt ontslaan een geldige ontslagreden te hebben. Het is namelijk zo dat niet elke reden voor ontslag ook rechtsgeldig is. In Nederland zijn de werknemers goed beschermd en is het voor werkgevers niet eenvoudig om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Simpel gezegd dien je dus als werkgever een goede reden hebben om een werknemer te ontslaan. Hieronder tref je een aantal veel voorkomende redenen voor ontslag:

  • Verstoorde werkrelatie
  • Ontslag door disfunctioneren
  • Bedrijfseconomische redenen

Bij een ontslag op staande voet ligt vaak een ernstige reden ten aan grondslag. Denk aan verduistering, diefstal, het weigeren van werk of bijvoorbeeld agressief gedrag.

Wil je toetsen of de reden voor ontslag rechtsgeldig is en wat dit betekent voor je situatie? Laat je dan adviseren door een ontslagrecht advocaat. Deze zal je op de hoogte stellen van het ontslagproces en je adviseren over welke stappen het best te nemen zijn.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die door de werkgever wordt betaald om de werknemer de tijd te geven om een nieuwe baan te vinden en dus niet meteen in financiële problemen te komen. Dit geldt natuurlijk alleen als het ontslag is geïnitieerd door de werkgever. Als je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een transitievergoeding. Een ontslagvergoeding wordt door de rechter opgelegd als de werkgever niet heeft voldaan de rechten en plichten bij een ontslag. De ontslagvergoeding wordt berekend door een formule. Heb je vragen over een transitievergoeding of ontslagvergoeding? Arbeidsrecht advocaten kunnen je hierbij van advies voorzien.

Ontslagrecht advocaten

Het inschakelen van een ontslagrecht advocaat kan veel betekenen voor je situatie. Ben je het als werknemer oneens met je ontslag of wil je als werkgever toetsen of een ontslag rechtsgeldig is? Ontslagrecht advocaten hebben een ruime kennis over arbeidsrecht en ontslagrecht en kunnen je met raad en daad bijstaan. Dit geldt voor alle opkomende vragen die je hebt binnen het ontslagrecht. Snel handelen is hierbij wel belangrijk, laat je zaak of vraag niet te lang liggen en ga zo snel mogelijk op zoek naar juridisch advies. Een gespecialiseerde ontslagrecht advocaat zal je adviseren over het gehele ontslagtraject.